Verslag Algemene Ledenvergadering BOT Motorsport 9-12-2018

foto 1 algemene leden vergardering bot motorsport
De Algemene ledenvergadering van BOT Motorsport op 9 december bij Molecaten Park Landgoed Ginkelduin in Leersum werd goed bezocht door de leden en ook een aantal organisatoren waren aanwezig.

Evert en Riet Welvaart namen na 23 jaar bestuursfuncties te hebben bekleed bij diverse clubs afscheid als bestuurslid.
zij zullen nog wel een aantal functies blijven doen bij BOT Motorsport maar niet meer als bestuurslid.

Namens de leden en de overige leden van het bestuur bood Dik Nanninga een mooi bloemstuk en een blijvende herinnering aan en In hun dankwoord gaven Evert en Riet aan heel dankbaar te zijn voor deze blijk van waardering.

Omdat bij een vereniging het bestuur door de leden gekozen dient te worden en zich geen nieuwe bestuursleden hadden aangemeld werd na stemming besloten dat de twee nog zittende bestuursleden de mogelijkheid onderzoeken of het beter is om de vereniging om te zetten in een stichting.

Het verslag van de Penningmeester gaf aan dat BOT Motorsport financieel gezond is en de Penningmeester en het Bestuur werd decharge verleend door de kascontrole commissie.

Het aantal evenementen in 2018 liet te wensen over. Maar voor 2019 hebben zich een aantal nieuwe organisatoren gemeld zodat de kalender er dan beter uit gaat zien.

Na de ALV werden de kampioenen gehuldigd in alle klassen inclusief de Youngtimer klasse en de Endurance klasse.

Ook in 2019 zal de tijdwaarneming weer worden gedaan met transponders en elektronische tijdwaarneming voor alle rijders.

De klasse indeling en de startnummers blijven zoals in 2018 met 1, 2 of 3 cijfers en de bouwjaar grens wordt voor alle klassen, 25 jaar of ouder.

Tot slot hopen alle leden weer te kunnen begroeten tijdens de Oldtimerbeurs te Rosmalen op 12 en 13 januari 2019, waar BOT Motorsport weer met een stand aanwezig zal zijn.

En wilt u dit verslag in zijn geheel nog eens op een uitgeprinte versie terug lezen download de pdf.