Ledenvergadering 2018

bot motorsport knmv
UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 9 december 2018

Het Bestuur van BOT Motorsport nodigt alle leden en officials uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zondag 9 december 2018

Ook de rijders die in 2018 éénmalig hebben deelgenomen aan één van onze demo’s en de dag contributie hebben betaald, worden ook voor deze ALV uitgenodigd.

Je bent welkom:
Zondag 9 december 2018
Aanvang 14.00 uur Zaal open vanaf 13.00 uur

Molencaten Park Landgoed “Ginkelduin”
Scherpenzeelseweg 53
3956 KD te Leersum

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen
 3. Bestuursverkiezing :
  Aftredend: Evert Welvaart ( niet herkiesbaar )
  Aftredend volgens rooster: Riet Welvaart-Detmar (niet herkiesbaar)
  Kandidaat Bestuursleden. kunnen zich opgeven tot 14 dagen vóór de ALV
 4. Financieel verslag Penningmeester
 5. Verslag kas controle commissie
 6. Terugblik op evenementen 2018
 7. Evenementen 2019
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

BOT heeft dus 3 nieuwe Bestuursleden nodig om het Bestuur weer compleet te maken, willen jullie om je heen kijken en in je kennissenkring informeren of een kandidaat zich beschikbaar wil stellen om deze mooie bestuurstaak op zich te nemen.
Na afloop van deze vergadering willen wij de Kampioenen huldigen.
Voor zowel de normale demo klassen als voor de Endurance
De rijders hebben hun demo’s met transponders en elektronische tijdwaarneming verreden, daarvan hebben we de kampioen standen kunnen samenstellen.

Het bestuur rekent op jullie komst