Voorlopige Evenementen agenda 2019

Een aantal voorlopige datums voor demo races Evenmenten 2019 zijn ook inmiddels bekend.Oldtimerbeurs Rosmalen 2019

oldtimerbeurs rosmalen 2019 bot motorsportBOT Motorsport staat weer op de Oldtimerbeurs in Rosmalen op 12 en 13 januari 2019

De Flyer bevat een kortings bon voor de entree die je kunt gebruiken.

Kom gezellig langs, want de koffie is klaar.

 

Klik rechtsboven in op de flyer en dan op het vergrotings icoon en u kunt dan de kortingsbon uitprinten/downloaden.

Verslag Algemene Ledenvergadering BOT Motorsport 9-12-2018

foto 1 algemene leden vergardering bot motorsport
De Algemene ledenvergadering van BOT Motorsport op 9 december bij Molecaten Park Landgoed Ginkelduin in Leersum werd goed bezocht door de leden en ook een aantal organisatoren waren aanwezig.

Evert en Riet Welvaart namen na 23 jaar bestuursfuncties te hebben bekleed bij diverse clubs afscheid als bestuurslid.
zij zullen nog wel een aantal functies blijven doen bij BOT Motorsport maar niet meer als bestuurslid.

Namens de leden en de overige leden van het bestuur bood Dik Nanninga een mooi bloemstuk en een blijvende herinnering aan en In hun dankwoord gaven Evert en Riet aan heel dankbaar te zijn voor deze blijk van waardering.

Omdat bij een vereniging het bestuur door de leden gekozen dient te worden en zich geen nieuwe bestuursleden hadden aangemeld werd na stemming besloten dat de twee nog zittende bestuursleden de mogelijkheid onderzoeken of het beter is om de vereniging om te zetten in een stichting.

Het verslag van de Penningmeester gaf aan dat BOT Motorsport financieel gezond is en de Penningmeester en het Bestuur werd decharge verleend door de kascontrole commissie.

Het aantal evenementen in 2018 liet te wensen over. Maar voor 2019 hebben zich een aantal nieuwe organisatoren gemeld zodat de kalender er dan beter uit gaat zien.

Na de ALV werden de kampioenen gehuldigd in alle klassen inclusief de Youngtimer klasse en de Endurance klasse.

Ook in 2019 zal de tijdwaarneming weer worden gedaan met transponders en elektronische tijdwaarneming voor alle rijders.

De klasse indeling en de startnummers blijven zoals in 2018 met 1, 2 of 3 cijfers en de bouwjaar grens wordt voor alle klassen, 25 jaar of ouder.

Tot slot hopen alle leden weer te kunnen begroeten tijdens de Oldtimerbeurs te Rosmalen op 12 en 13 januari 2019, waar BOT Motorsport weer met een stand aanwezig zal zijn.

En wilt u dit verslag in zijn geheel nog eens op een uitgeprinte versie terug lezen download de pdf.

Ledenvergadering 2018

bot motorsport knmv
UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 9 december 2018

Het Bestuur van BOT Motorsport nodigt alle leden en officials uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zondag 9 december 2018

Ook de rijders die in 2018 éénmalig hebben deelgenomen aan één van onze demo’s en de dag contributie hebben betaald, worden ook voor deze ALV uitgenodigd.

Je bent welkom:
Zondag 9 december 2018
Aanvang 14.00 uur Zaal open vanaf 13.00 uur

Molencaten Park Landgoed “Ginkelduin”
Scherpenzeelseweg 53
3956 KD te Leersum

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen
 3. Bestuursverkiezing :
  Aftredend: Evert Welvaart ( niet herkiesbaar )
  Aftredend volgens rooster: Riet Welvaart-Detmar (niet herkiesbaar)
  Kandidaat Bestuursleden. kunnen zich opgeven tot 14 dagen vóór de ALV
 4. Financieel verslag Penningmeester
 5. Verslag kas controle commissie
 6. Terugblik op evenementen 2018
 7. Evenementen 2019
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

BOT heeft dus 3 nieuwe Bestuursleden nodig om het Bestuur weer compleet te maken, willen jullie om je heen kijken en in je kennissenkring informeren of een kandidaat zich beschikbaar wil stellen om deze mooie bestuurstaak op zich te nemen.
Na afloop van deze vergadering willen wij de Kampioenen huldigen.
Voor zowel de normale demo klassen als voor de Endurance
De rijders hebben hun demo’s met transponders en elektronische tijdwaarneming verreden, daarvan hebben we de kampioen standen kunnen samenstellen.

Het bestuur rekent op jullie komst

Artikel Duitse krant

Artikel in de Duitse krant over Aurich

Video

Agenda

Test en Afstel dag

zondag, 14 april 2019

Drachten - Demo Alle Klassen

zondag, 19 mei 2019

Emmen - Demo Alle Klassen

zondag, 16 juni 2019

Elburg - Demo Alle Klassen

zaterdag, 13 juli 2019